Výsledky vyšetrení HZ s vyššou úrovňou zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii

V roku 2018 s novým a bezpečnejším výsledkom vyšetrení HZ.


Spoločnosť Alpha medical rozšírila v priebehu marca 2017 portfólio o ďalšie akreditované vyšetrenia, respektíve metódy, ktoré treba na vydanie úradného dokladu Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou najmä v súvislosti s exportom zvierat.
V záujme udržania maximálnej autenticity a kvôli vylúčeniu spochybnenia pravosti vydaného výsledku vyšetrení sme sa rozhodli zvýšiť ochranné prvky na vydaných dokladoch týmto spôsobom:

  • v hornom rohu prvého listu výsledkov je umiestnený kód, ktorý v prípade zadania na našej web stránke https://www.lenprezvierata.sk/doc (v menu výsledky) umožní vytiahnuť naskenovaný výsledok vyšetrení, ktorý držíte v rukách pri zadaní kódu. Kód je, samozrejme, možné načítať aj štandardnou čítačkou a v takom prípade budete automaticky nasmerovaní na zobrazenie daného výsledku. Týmto spôsobom je možné vizuálne overiť zhodu tlačoviny s elektronickou autorizovanou verziou výsledku vydaného akreditovaným veterinárnym laboratóriom Alpha medical, s. r. o.,
  • výsledky Centrálneho veterinárneho laboratória sú tlačené na papieri s vyššou gramážou a vodotlačovým znakom,
  • zároveň je v hornej časti výsledku realizovaná suchá pečať v podobe hlavy kravy.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, nášho medicínskeho reprezentanta alebo sa s otázkami môžete obrátiť na manažérku Centrálneho veterinárneho laboratória MVDr. Nicole Březinovú, mobil: +421 0911 042 755.