Mikrobiológia

Laboratórium mikrobiológie poskytuje laboratórnu diagnostiku bakteriálnych a mykotických ochorení. Zároveň disponuje možnosťou diagnostiky agens na úrovni molekulárnej biológie.

 

Ponúkame bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu, ako je výter, ster, punktát, exudát, spútum, mlieko, sekrét, trus, moč, likvor, zoškrab, srsť a pod. Súčasťou bakteriologického nálezu je aj stanovenie citlivosti zistených mikroorganizmov na vybrané druhy antibiotík.

V prípade rezistencie mikroorganizmov – alebo na požiadanie veterinára – ponúka laboratórium okrem bežného antibiogramu aj rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká.

Zabezpečujeme všetky relevantné vyšetrenia pre potreby veterinárneho lekára pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach organizmu zvieraťa.

Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov TECAN EVO clinical, ktorý zvyšuje kvalitu, bezpečnosť a efektivitu klinického diagnostického procesu.


VÝSLEDKY A TERMÍNY
Čas dodania mikrobiologických výsledkov závisí od typu vyšetrenia. Výsledky bakteriologického a mykologického vyšetrenia na kvasinky je možné poskytnúť v intervale 24 – 72 hodín od doručenia vzorky do laboratória. Pri mykologickej kultivácií na dermatofyty a nondermatofyty môže trvať dodanie výsledku 2 – 4 týždne.


VYŠETRENIA MIKROBIOLÓGIA

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Klinický materiál
Kultivácia/citlivosť na ATB
Clostridium perfringens
Mykológia (plesne, kvasinky)

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Klinický materiál 
Kultivácia/citlivosť na ATB
Clostridium perfringens
Mykológia (plesne, kvasinky)
Mlieko 
Kultivácia/citlivosť na ATB