Žiadanka a objednanie vyšetrení

Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadanky. Žiadanka je tlačivo, ktoré obsahuje ponuku konkrétnych vyšetrení jednotlivých laboratórií.

 

Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o majiteľovi zvieraťa, samotnom zvierati s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára, resp. iného platiteľa je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení.

 

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi