Sérológia a virológia

Komplex sérologických a virologických vyšetrení má uplatnenie v prevencii a v diagnostike infekčných ochorení zvierat. Predstavuje okruh vyšetrení na zistenie najdôležitejších infekčných ochorení u psov, mačiek a veľkých hospodárskych zvierat.

 

Z krvného séra sa stanovujú celkové protilátky, prípadne protilátky jednotlivých tried IgM a IgG proti vírusovým pôvodcom, ako sú rody Parvovirus, Coronavirus,Rotavirus, Herpesvirus, Pestivirus, Orbivirus, Flavivirus, Retrovirus, Lentivirus, Arterivirus, Orthobunyavirus a bakteriálnym agens rodu Brucella, Leptospira, Borrelia, Mycobacterium, Trypanosoma,Burkholderia (Pseudomonas) a parazitom Ehrlichia, Babesia, Toxoplasma gondii atď.

Pre správnu interpretáciu sérologických nálezov je dôležitá úzka spolupráca veterinárneho lekára – klinika a laboratórneho veterinárneho diagnostika.

K priamemu stanoveniu antigénov parvovírusu, rotavírusu v truse je možné použiť imunochromatografické, prípadne iné rýchle metódy.

Opäť je možné využiť paletu vyšetrení v prípadoch, keď sa odporúča preventívna prehliadka (predaj, presun, pred pripúšťaním, cestovaním, pri obstaraní zvieraťa do domácnosti/chovu a pod.).

V prípade prepuknutia klinických príznakov u zvieraťa sa okruh vyšetrení vyberá podľa predpokladu možného pôvodcu jednotlivého ochorenia.

Na dôkaz protilátok a na dôkaz pôvodcu sa používajú metódy ako ELISA, IFAT, KFT (RVK) alebo rýchle testy.

 

VÝSLEDKY A TERMÍNY

Výsledky týchto vyšetrení sú známe spravidla do 3 dní od doručenia vzorky do laboratória. Podľa počtu vzoriek, technických možností laboratória a náročnosti analýz sa môže doba vyšetrenia predĺžiť na max. 5 – 7 dní.

 

VYŠETRENIA SEROLÓGIA A VIROLÓGIA

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Krv na sérum
Vírusy
Canine Adenovirus (CAV)
Canine Coronavirus (CCV)
Canine Herpesvirus (CHV)
Canine Parvovirus (CPV)
Canine Distempervirus
(CDV, psinka)
Canine Parainfluenza Virus (PI 5)
Feline Imunodeficiency Virus (FIV)
Feline Leukovirus (FeLV)
Feline infectious peritonitis (FIP)
Feline parvovirus
Feline Calici Virus (FCV)
Rabies Ab (besnota)
Respiratórny syndróm
BHV, BVDV, BRSV, PI 3, Adenovirus
Parazity
Ehrlichia spp.
(Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum)
Anaplasma phagocytophilum
Leishmania
Neospora caninum
Toxoplasma gondii
Babesia canis
Babesia gibsoni
Baktérie a iné
Brucella canis
Leptospira
Rickettsia conorii
Rickettsia rickettsii
Borrelia burgdorferi
(Lymská borelióza)

Trus
Vírusy
Canine Coronavirus (CCV)
Canine Parvovirus (CPV)
Feline parvovirus
(FPV, panleukopénia)
Rotavirus

 

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum

HOVÄDZÍ DOBYTOK
Vírusy
Infekčná bovinná rinotracheitída gE
Infekčná bovinná rinotracheitída gB
Enzootická bovinná leukóza
Bovinná vírusová diarhoe Ab
Bovinná vírusová diarhoe Ag
Schmallenberg Virus
Blue Tongue
Respiratórny syndróm
BHV, BVDV, BRSV, PI3, Adenovirus
Baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza skríning
Paratuberkulóza konfirmačne
Leptospira

OVCA, KOZA
Vírusy
Schmallenberg Virus
Blue Tongue
Baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza skríning
Paratuberkulóza konfirmačne
Leptospira

OŠÍPANÉ
Vírusy
Aujeszkyho choroba gB
Klasický mor ošípaných
Porcinný resp. a reprod. syndróm A
Porcinný resp. a reprod. syndróm E
Baktérie a iné
Brucelóza
Leptospira

KÔŇ
Vírusy
Infekčná anémia
Vírusová arteritída
West Nile Virus gM
Baktérie a iné
Brucelóza
Žrebčia nákaza
Malleus
Leptospira

Trus
HOVÄDZÍ DOBYTOK
Vírusy
Rotavirus
Diarhoický syndróm
Rotavirus, Coronavirus,
Cryptosporidium, K99
Parazity
Cryptosporidium parvum

OŠÍPANÁ
Vírusy
Rotavirus

KÔŇ
Vírusy
Rotavirus