Príručka

V komplexnej laboratórnej príručke nájdete všetky dôležité informácie o veterinárnej diagnostike v Alpha medical.

Laboratórna príručka obsahuje:

 

Príručka sa podrobne zameriava na diagnostiku v jednotlivých odboroch:

 

Aby ste mali praktickú laboratórnu príručku vždy poruke, stiahnite si ju v elektronickej podobe.