O nás

Unilabs Slovensko, s.r.o. zabezpečuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Humánnu, ako aj veterinárnu laboratórnu diagnostiku poskytujeme štyrom tisícom lekárom prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií a pracovísk patológií na území celého Slovenska.

V súčasnosti ponúkame v oblasti veterinárnej laboratórnej medicíny viac ako 250 vyšetrení v odboroch klinická biochémia a hematológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia (bakteriológia, mykológia, sérológia, virológia), parazitológia, molekulárna biológia a patologická anatómia (histológia a cytológia). Väčšinu výsledkov dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení a zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby bola naša diagnostika účinným a efektívnym nástrojom v rukách lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou.

Vyšetrenia, ktoré ponúkame veterinárom, realizujeme predovšetkým  nasledujúcimi metódami:

  • fotometria,
  • imunoturbidimetria,
  • potenciometria,
  • chemiluminiscencia,
  • ELISA,
  • IFAT,
  • PCR,
  • IDT,

Vyšetrenia, ktoré ponúkame, nájdete tu.

Žiadanku spoločenských zvierat o veterinárne vyšetrenie si môžete stiahnuť tu.
Žiadanku hospodárských zvierat o veterinárne vyšetrenie si môžete stiahnuť tu (+príloha).
Žiadanku o patologické vyšetrenie si môžete stiahnuť tu.

Odberové súpravy potrebné na odber biologického materiálu poskytujeme našim klientom bezplatne a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou.