Medicínski reprezentanti


 mapka medicinski reprezentanti

 

1. RNDr. Alexandra Malaníková
Bratislava IV, V a sieť polikliník ProCare v Bratislave

Digital park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
0903 160 894
malanikova.alexandra@alphamedical.sk 

 

2. Henrieta Suchová
Bratislava I, II, III

Digital park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
0911 560 869
suchova.henrieta@alphamedical.sk 

 

3. Mgr. Mária Chotváčová

Nová Nemocnica 511
958 01 Partizánske
0911 066 515
chotvacova.maria@alphamedical.sk 

 

4. Bc. Lenka Janovcová

J. Bellu 66
034 95 Likavka
0911 856 048
janovcova.lenka@alphamedical.sk 

 

5. Mgr. Michaela Zdychavská

Nová Nemocnica 511
958 01 Partizánske
0911 066 079
zdychavska.michaela@alphamedical.sk

 

6. Mgr. Iveta Varadzinová

Nemocnica Trebišov
Masarykova 9
040 01 Košice
0911 820 568
varadzinova.iveta@alphamedical.sk

 

7. MVDr. Marianna Josipčuk

Hviezdoslavova 37/46
091 01 Stropkov
0910 888 971
josipcuk.marianna@alphamedical.sk