Laboratórium

V rámci Slovenska máme jediné súkromné veterinárne laboratórium akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2017. Špecializované veterinárne laboratórium pracuje podľa zásad a systémov potrebných na presnú, spoľahlivú a objektívnu laboratórnu diagnostiku veterinárnych vzoriek.

Laboratórium disponuje:

 • zavedenými veterinárnymi diagnostickými metódami,
 • akreditovanými metódami s flexibilným a fixným rozsahom,
 • kvalifikovanými a skúsenými špecialistami s dlhoročnou praxou,
 • diagnostickými súpravami vyrobenými a určenými pre diagnostiku vo veterinárnej medicíne,
 • prístrojmi a zariadeniami, ktoré spĺňajú kritériá pre veterinárnu diagnostiku a sú validované servisnými a metrologickými autoritami,
 • certifikovanými reagenciami, kalibrátmi a kontrolnými materiálmi,
 • zavedením systému kontroly kvality.

 

Všetky benefity nášho laboratória nájdete tu.

Naši odborníci

MVDr. Nicole Březinová

MVDr. Nicole Březinová

 • manažérka Centrálneho veterinárneho laboratória Unilabs Slovensko, s.r.o.,
 • atestácia 1. a 2. stupňa v odbore laboratórnej diagnostiky,
 • v rokoch 1998 – 2014 pôsobila v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave (ŠVPÚ) v Dolnom Kubíne, kde získala bohaté skúsenosti na oddelení sérológie a virológie a od roku 2000 aj na oddelení patologickej anatómie – v laboratóriu parazitológie,
 • v štátnom ústave zastávala aj funkciu vedúcej Referenčného laboratória chorôb včiel a zdravotnej nezávadnosti včelích produkt.

MVDr. Viera Lučanová

 • vedúca laboratória klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s.r.o., Ružomberok,
 • atestácia 1. stupňa v odbore všeobecné veterinárne lekárstvo a laboratórna diagnostika,
 • 15 ročná prax na odd.mikrobiológie a hygieny potravín na Veterinárnom ústave v Dolnom Kubíne,
 • 16 ročná prax na odd.mikrobiológie v Unilabs Slovensko, s.r.o.,
 • bohaté vedomosti a skúsenosti z pôsobenia na rôznych úsekoch mikrobiológie (nešpecifická bakteriológia, sérológia,, diagnostika tuberkulózy, veterinárna bakteriológia, mikrobiológia potravín a vôd ), ktorej sa venuje viac než 30 rokov.

Fotogaléria