Kontakty na laboratóriá a pracoviská


Centrálne veterinárne laboratórium
Alpha medical, s. r. o.
J. Bellu 66, 034 95 Likavka

 

Centrálne laboratórium − ZÁPAD
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie 
Alpha medical, s. r. o.
Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie 
Alpha medical, s. r. o.
Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Komenského 36, 937 01 Želiezovce

 

Centrálne laboratórium − STRED
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, s. r. o.
J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Československej armády 3, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie 
Alpha medical, s. r. o.
Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Priemyselná 12, 965 37 Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen

Laboratórium klinickej biochémie
Alpha medical, s. r. o.
034 91 Ľubochňa 97

 

Centrálne laboratórium − VÝCHOD
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie
Alpha medical, s. r. o.
Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, s. r. o.
Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, s. r. o.
Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

 

Patologická anatómia – DCP Prešov
Alpha medical, s. r. o.
Dilongova 11239, 080 01 Prešov