Kontakty na laboratóriá a pracoviská


Centrálne veterinárne laboratórium
Unilabs Slovensko, s. r. o.
J. Bellu 66, 034 95 Likavka

 

Centrálne laboratórium − ZÁPAD
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie 
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie 
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Senný trh 6, 945 01 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Komenského 36, 937 01 Želiezovce

 

Centrálne laboratórium − STRED
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Laboratórium klinickej biochémie
Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Československej armády 3, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
S.Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

 

Centrálne laboratórium − VÝCHOD
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
1. mája 2045, 066 01 Humenné

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Patologická anatómia – DCP Bratislava
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Námestie L.Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Patologická anatómia – DCP Košice
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Gorkého 8, 040 01 Košice

Patologická anatómia – DCP Prešov
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Dilongova 11239, 080 01 Prešov