Flexibilná akreditácia

Flexibilný rozsah akreditácie sa v súčasnosti vzťahuje na nasledujúce metódy.


 

1. ELISA

 • Protilátky proti vírusom
  • Infekčná bovinná rinotracheitída (gE)
  • Infekčná bovinná rinotracheitída (gB)
  • Enzootická bovinná leukóza
  • Bovinná vírusová diarrhoea
  • Infekčná anémia
  • Modrý jazyk
  • Schmallenberg vírus
 • Protilátky proti baktériám
  • Mycobacterium paratuberculosis (skríning)
  • Mycobacterium paratuberculosis (konfirmačne)
 • Antigény
  • Bovinná vírusová diarrhoea
    

2. KFT

 • Protilátky proti baktériám
  • Žrebčia nákaza
  • Malleus
    

3. IMUNODIFÚZNA METÓDA

 • Protilátky proti vírusom
  • Infekčná anémia
    

4. RT-PCR

 • Antigény
  • Bovinná vírusová diarrhoea
  • Modrý jazyk
  • Schmallenberg vírus

 


Osvedčenie o akreditácii nájdete tu.

Detailný rozsah akreditácie – flexibilnej aj fixnej – nájdete tu.