XIX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR

Odborný program bude prebiehať v 5 sekciách - sekcia spoločenské zvieratá, sekcia kone, sekcia farmové zvieratá, sekcia exotov, sekcia laboratórnej diagnostiky.

Medzi pozvanými účastníkmi Kongresu budú veterinárni lekári Komory veterinárnych lekárov SR, účastníci a predstavitelia Komory veterinárnych lekárov Českej republiky, zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Univerzity veterinárskeho lekárstva Českej repbuliky, zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ministerstva pôdohospodárstva SR a ďalší významní hostia zo Slovenska a zahraničia.

Tešíme sa na vás.