Vyskúšajte konzultačné služby veterinárneho lekára!

Už od 15. apríla môžete využívať konzultačné služby veterinárneho špecialistu – diagnostika. Konzultačné a interpretačné služby k výsledkom našich vyšetrení poskytujeme zdarma.02Naši klienti sa môžu prostredníctvom call centra 0850 150 000 nielen informovať o výsledkoch vyšetrení, ale aj poradiť s našimi odborníkmi priamo v laboratóriu. Konzultačné služby poskytujú skúsení veterinárni lekári s bohatými skúsenosťami s laboratórnou diagnostikou naprieč všetkými relevantnými odbormi. Lekár v ambulancii tak získava významného partnera, ktorý je vždy pripravený interpretovať výsledky vyšetrení v kontexte klinického stavu zvieraťa, prípadne poradiť ďalšie vhodné testy alebo adekvátnu terapiu.