Vyšetrovanie pankreatickej elastázy z trusu ukončené

Od 1. februára 2018 sme ukončili vyšetrovanie pankreatickej elastázy z trusu zvierat.


Na základe nízkeho záujmu zo strany veterinárnych lekárov o vyšetrenie pankreatickej elastázy z trusu zvierat sme sa rozhodli k 1. 2. 2018 toto vyšetrenie ďalej neposkytovať. Žiadanky, doručené po tomto termíne, ktoré budú obsahovať vyšetrenie pankreatickej elastázy budú vybavené, ale bez poskytnutia výsledkov tohto vyšetrenia. Pri danom vyšetrení bude iba vysvetlivka „B/Ú“ – bez úhrady. Ďakujeme za pochopenie.