Vyšetrenie PAG dostupné aj u nás!

V septembri sme do ponuky vyšetrení pre hospodárske zvieratá zaviedli nový moderný parameter PAG (pregnancy-associated glycoproteins), vyšetrovaný ELISA metódou zo séra alebo z krvi (odber do EDTA skúmavky).

Tento test umožňuje detegovať graviditu kravy už od 28. dňa, čo v prípade negativity dáva príležitosť ušetriť čas medzi ďalším oplodnením. Majiteľ tak vie skrátiť pôvodný čas potrebný na potvrdenie gravidity a zvýšiť množstvo narodených teliat v stáde. Vysoká presnosť testu, až 98 %, je tiež jedným z dôvodov obľúbenosti tohto testu na trhoch v Kanade, v USA a v južnej Európe.

Hodnota PAG medzi 28. a 90. dňom klesne, potom začne opäť stúpať. Preto ďalšie potvrdenie gravidity vyšetrením parametra PAG je možné po 90. dni od inseminácie (pripustenia). Po predchádzajúcom otelení sa odporúča realizovať test až po 90 dňoch po otelení a to z dôvodu falošnej séropozitivity z predchádzajúcej gravidity.

Bežná cena za vyšetrenie

krava: 7/5 eur* s DPH

ovca, koza: 9/6 eur* s DPH

* menej než 5 vzoriek/viac než 5 vzoriek doručených naraz

Vyznačenie na žiadanke

Využite, prosím, pole na konci žiadanky Iné, na žiadanke neuvedené vyšetrenia a vpíšte názov vyšetrenia PAG/druh zvieraťa – krava, ovca, koza.

Špeciálna limitovaná zľava

Pri objednaní minimálne 10 testov PAG u kráv v jeden deň, získavate tento test za mimoriadnu uvádzaciu cenu 4 eurá a to na všetky vzorky doručené v tento deň! Akcia platí do  31. 12. 2018. Na uplatnenie zľavy žiadajte PROMO poukážku (treba priložiť k vzorkám) od nášho medicínskeho reprezentanta alebo navštívte náš stánok na kongrese Veterinária 27. 10. počas celého dňa a 28. 10. do 15:00 v Nitre. Tešíme sa na vás! Táto cena je platná pre veterinárneho lekára a je konečná, nie je možné ju kombinovať so žiadnou inou zľavou.

*UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV

Uvedená cena za vyšetrenie je platná výlučne pre veterinárnych lekárov. Laboratórne vyšetrenia sú len jednou zo súčastí diagnostiky a ich výsledky vyžadujú profesionálnu a individuálnu interpretáciu vo vzťahu ku klinickému stavu ošetrovaného zvieraťa. Poplatok za návštevu a poskytnuté ošetrenie vo veterinárnej ambulancii preto nemôže byť totožný s cenou za laboratórne vyšetrenie a jeho celková výška je plne v kompetencii vášho veterinára.