Výhodná a rýchla preventívna prehliadka

Vďaka komplexnému balíku vyšetrení 15 + 1 z oblasti biochémie a hematológie pre vás dokážeme diagnostikovať širokú paletu dysfunkcií a ochorení. Balík vyšetrení je k dispozícii v akčnej cene 19,90 eur do konca júna.


Príchod leta – a s ním súvisiace horúce počasie – predstavuje pre organizmus psa alebo mačky rizikovú záťaž. Srdciari, obézne a staré psy a mačky znášajú leto najťažšie. Práve pri zvýšenej záťaži a „strese“ (napr. horúčava, sucho a sparno) sa môžu naplno prejaviť skryté komplikácie.

Ponúkame vám možnosť vyšetriť zdravotný stav psa alebo mačky, či už ako preventívne vyšetrenie, alebo vyšetrenie chronicky chorého či geriatrického zvieraťa. Vďaka komplexnému balíku vyšetrení 15 + 1 z oblasti biochémie a hematológie pre vás dokážeme diagnostikovať širokú paletu disfunkcií a ochorení. Takáto diagnostika umožňuje predchádzanie množstva zdravotných komplikácií, a tak zabraňuje ďalšej nákladnej terapii.

Balík vyšetrení je veterinárom k dispozícii v akčnej cene 19,90 eur* do konca júna. Pozostáva z nasledujúcich vyšetrení: krvný obraz, diferenciál leukocytov mikroskopicky, glukóza, močovina, kreatinín, celkové bielkoviny, albumín, AST, ALT, GMT, ALP, sodík, draslík, fosfor, T4 celkový + bonus. U psov je bonusom bezplatné vyšetrenie lipázy a u mačiek vyšetrenie cholesterolu.

Akcia platí na vzorky doručené do laboratória do 30. júna 2015, pričom na žiadanke musí byť pred kontrolným súčtom ordinovaných vyšetrení vyznačené AKCIA – prevencia.

Nezabudnite, že:

 • množstvo ochorení je bez klinických príznakov,
 • hematologické a biochemické parametre v krvi sú zmenené ešte pred tým, ako sa ochorenie prejaví (napr. chronické zlyhanie obličiek),
 • až štvrtinu pacientov vo veterinárnych ambulanciách predstavujú pacienti s chronickými ochoreniami,
 • najčastejšími ochoreniami psov a mačiek sú ochorenia obličiek, srdcovo-cievne ochorenia, metabolické poruchy (pečeň, pankreas), hormonálne poruchy (hypotyreóza alebo hypertyreóza).

Predovšetkým leto a zvýšené teploty prinášajú vážne riziká, akými môžu byť:

 • prepuknutie alergie,
 • horúčavy spojené s prehriatím organizmu,
 • zvýšený výskyt parazitov a hmyzu (kliešte, blchy, komáre...) prenášajúceho parazitózy,
 • dehydratácia,
 • úpal.

Odporúčania a tipy pre chovateľov

 • Používajte antiparazitárne a repelentné prípravky.
 • V letnom období zabezpečte zvieraťu chladné miesto a dostatok čerstvej pitnej vody.
 • Chráňte zviera pred priamym horúcim slnkom, zabezpečte mu tieň.
 • Dávajte pozor na teplotné rozdiely medzi chladnou miestnosťou a horúčavou vonku – riziko teplotného šoku. Klimatizáciu využívajte iba po dobu nevyhnutnú na ochladenie zvieraťa.
 • Nenechávajte zviera v aute na priamom slnku. Obmedzte cestovanie v čase, keď sú teploty vysoké.
 • Chodievajte na prechádzky skoro ráno a neskoro večer, počas dňa využívajte na prechádzky zatienené miesta.
 • Nezaťažujte psov tréningom pri najväčších horúčavách.
 • Psov bez srsti, s krátkou srsťou či bledou srsťou chráňte prípravkami s UV faktorom, prípadne oblečením.
 • Nevyužívajte na prechádzky horúce chodníky – riziko spálenia labiek.
 • Pri prechádzke k vode dovoľte psovi iba sa ochladiť. Pozor na teplotný šok pri olievaní vodou, prípadne pri ponorení sa do vody – riziko utopenia, to isté platí aj pri domácich bazénoch či jazierkach.
 • Pri pobyte pri mori dávajte pozor na slanú morskú vodu, ktorá nie je vhodná na pitie, dráždi kožu, srsť a labky. Pozor aj na horúci piesok.
 • Nenechávajte zvieratá na uzatvorenom balkóne (skleník).
 • Pozor na hady, včely, osy, sršne.

*UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV

Uvedená cena za vyšetrenie je platná výlučne pre veterinárnych lekárov. Laboratórne vyšetrenia sú len jednou zo súčastí diagnostiky a ich výsledky si vyžadujú profesionálnu a individuálnu interpretáciu vo vzťahu ku klinickému stavu ošetrovaného zvieraťa. Poplatok za návštevu a poskytnuté ošetrenie vo veterinárnej ambulancii preto nemôže byť totožný s cenou za laboratórne vyšetrenie a jeho celková výška je plne v kompetencii vášho veterinára.