Veterinárne lieky a opatrenia proti antimikrobiálnej rezistencii

Antibiotiká za žiadnych okolností už nebudú môcť byť používané na zlepšenie výkonnosti a rastu hospodárskych zvierat alebo na kompenzáciu nevhodných chovných podmienok. Podávanie antimikrobiálnych látok z preventívnych dôvodov bude možné iba v prípade výskytu klinických príznakov u konkrétneho zvieraťa a tiež iba po konzultácii s veterinárom. Zákon o podávaní antibiotík nadobudne účinnosť od roku 2022. Bližšie informácie môžete nájsť TUTU.