Rozšírenie flexibilného rozsahu akreditácie

Dňa 5. 1. 2016 sme do flexibilného rozsahu akreditácie zaradili ďalšie vyšetrenie. Ide o vyšetrenie modrého jazyka (Bluetongue) metódou ELISA.


Modrý jazyk (katarálna horúčka oviec) je vírusové ochorenie oviec a ďalších druhov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov (koza, hovädzí dobytok, jeleň). Charakteristickými príznakmi ochorenia sú horúčka, zápalovo-nekrotické zmeny slizníc nosovej a ústnej dutiny, obzvlášť jazyka. Zisťujú sa aj poruchy reprodukcie u samíc, aborty a malformácie plodov.

Detailný rozsah akreditácie – flexibilnej aj fixnej – nájdete tu.