Prístupy k elektronickým výsledkom už len cez AlphaLAB

Túto aplikáciu zároveň môžete využiť aj pre prístup k žiadankám. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne aplikácie AlphaLAB, môžete kontaktovať nášho medicínskeho reprezentanta.