Nové žiadanky a cenníky

Na základe nových poznatkov a podnetov zo strany veterinárnych lekárov aktualizujeme paletu ponúkaných vyšetrení a modifikujeme žiadanky potrebné na ich objednávanie.


S platnosťou od 1. júna 2017 sú aktuálne nové žiadanky a cenníky pre spoločenské aj hospodárske zvieratá, v ktorých došlo k niekoľkým zmenám.

Žiadanka pre spoločenské zvieratá bola v oblasti mikrobiológie doplnená o vyšetrenie Giardia intestinalis antigén. Pôvodca – prvok Giardia intestinalis spôsobuje jedno z najčastejších črevných parazitárnych ochorení zvierat. Prenos sa realizuje fekálno-orálnou cestou prostredníctvom cýst kontaminujúcich vodu a potravu alebo priamym kontaktom s infikovaným zvieraťom. 

Žiadanka pre hospodárske zvieratá bola v oblasti sérológie/virológie doplnená o vyšetrenie Modrý jazyk – Bluetongue, vyšetrované akreditovanou metódou PCR, ktoré je dôležitým vyšetrením, nevyhnutným pre vydanie úradných osvedčení pri vývoze hospodárskych zvierat.

Nízky dopyt po vybraných vyšetreniach (Alfa-1-kyslý glykoproteín Rabies Ab, Canine Coronavirus, Canine Parainfluenza Virus) nás viedol k ich odstráneniu z palety vyšetrení.

Postupne rozširujeme akreditáciu o ďalšie vyšetrenia, odporúčame vám sledovať aktuálny akreditovaný rozsah nášho Centrálneho veterinárneho laboratória. Aktualizované žiadanky a cenníky nájdete na našich webových stránkach.

Veríme, že tieto novinky budú prínosom pre vašu veterinárnu prax. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0850 150 000.

Aktualizované žiadanky a cenníky nájdete na našich webových stránkach v časti Vyšetrenia.