Európska komisia v novembri nariadila Slovensku povinnosť registrovať každú ošípanú

Z toho dôvodu prichádzajú nielen prísne veterinárne, ale aj administratívne opatrenia pre všetkých chovateľov. Po novom musí každý chovateľ ohlásiť chov čo i len jednej ošípanej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe vo svojom okrese, pričom donedávna sa táto povinnosť týkala iba tých, ktorí mali vo svojom chove dve a viac ošípaných.

Za chov nezaevidovaných ošípaných bez veterinárneho certifikátu o pôvode zvieraťa hrozia od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pokuty.