Doplnenie vyšetrenia Schmallenbergovho vírusu pre flexibilný rozsah

Dňa 13. 10. 2017 sme do flexibilného rozsahu akreditácie zaradili ďalšie vyšetrenie. Ide o vyšetrenie Schmallenbergovho vírusu metódou ELISA.


Schmallenbergov vírus je nový typ vírusu, ktorý nemeckí vedci objavili v druhej polovici roku 2011 na území Holštainska v severozápadnej časti Nemecka. V súčasnosti sa vyskytuje takmer v celej západnej a strednej Európe. Choroba bola zatiaľ popísaná u hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Na hospodárske zvieratá sa prenáša komármi a pakomárikmi. Klinické príznaky choroby sa vyznačujú najmä zníženou dojivosťou (až do 50% denného pôdoja), horúčkou, nechutenstvom a zníženou kondíciou zvierat. Príznaky choroby odznievajú väčšinou do 3-4 dní. Úmrtnosť zvierat je menšia ako 10%.

Detailný rozsah akreditácie – flexibilnej aj fixnej – nájdete tu.