Doplnenie spektra poskytovanej citlivosti na ATB o Cefovecin

Od 1. 5. 2015 dopĺňame – na základe požiadaviek našich klientov – spektrum poskytovanej citlivosti na ATB pri mikrobiologických vyšetreniach o nové ATB – Cefovecin.


Toto cefalosporínové ATB tretej generácie má široké spektrum účinnosti proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám a požíva sa najmä pri liečbe močových a kožných infekcií psov a mačiek. Citlivosť na ATB liečbu poskytujeme lekárom ako bežnú súčasť mikrobiologického vyšetrenia do 48 – 72 h od doručenia do Centrálneho veterinárneho laboratória, v závislosti od typu vzorky.

Cefovecin – prípravok Convenia (80 mg/ml): prášok a rozpúšťadlo pre injekčný roztok pre psov a mačky.

  • cefalosporín tretej generácie so širokým spektrom účinnosti proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám
  • od iných cefalosporínov sa líši silnou väzbou na proteíny a dlhodobým účinkom
  • má baktericídny účinok

Použitie len pri nasledujúcich infekciách, ktoré vyžadujú predĺženú liečbu. Antimikrobiálna aktivita lieku Convenia po jednorazovej injekcii trvá až 14 dní.

Psy

  • liečba infekcií kože a mäkkých tkanív vrátane pyodermie, rán a abscesov vyvolaných Staphylococcus pseudintermedius, β-hemolytickými streptokokmi, Escherichia coli a/alebo Pasteurella multocida
  • liečba infekcií močových ciest vyvolaných Escherichia coli a/alebo Proteus spp.
  • podporná liečba k mechanickému alebo chirurgickému parodontálnemu zákroku pri liečbe závažných infekcií ďasien a parodontálneho tkaniva vyvolaných Porphyromonas spp. a Prevotella spp.

Mačky

  • liečba rán a abscesov kože a mäkkých tkanív spojených s Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp, Prevotella oralis, β-hemolytickými streptokokmi a/alebo Staphylococcus pseudintermedius
  • liečba infekcií močových ciest vyvolaných Escherichia coli

Nepoužívať v prípade precitlivenosti na cefalosporínové alebo penicilínové antibiotiká. Nepoužívať u psov a mačiek mladších než 8 týždňov.