Akreditácia

Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, s.r.o. je jediným súkromným veterinárnym laboratóriom, ktoré je oprávnené vydávať akreditované výsledky vyšetrení na schválené metódy podľa normy ISO/IEC 17025:2005.

Chcete zmonitorovat epizootologickú situáciu v chove? Máte podozrenie na ochorenie vyžadujúce sérologické vyšetrenie? Idete zvieratá presúvat alebo predávat a potrebujete preverit ich zdravotný stav? Výsledky našich akreditovaných vyšetrení sú teda právoplatným podkladom aj pre vydanie úradného dokladu.

Disponujeme akreditovanými metódami s flexibilným a fixným rozsahom.Fixný rozsah

Fixný rozsah akreditácie sa v súčasnosti vzťahuje na nasledujúcu metódu.

1. RBT

 • Protilátky proti Brucella abortusFlexibilný rozsah

Flexibilný rozsah akreditácie sa v súčasnosti vzťahuje na nasledujúce metódy.

1. ELISA

 • Protilátky proti vírusom
  • Infekčná bovinná rinotracheitída (gE)
  • Infekčná bovinná rinotracheitída (gB)
  • Enzootická bovinná leukóza
  • Bovinná vírusová diarrhoea
  • Infekčná anémia
  • Modrý jazyk
  • Schmallenberg vírus
 • Protilátky proti baktériám
  • Mycobacterium paratuberculosis (skríning)
  • Mycobacterium paratuberculosis (konfirmačne)
 • Antigény
  • Bovinná vírusová diarrhoea

2. KFT

 • Protilátky proti baktériám
  • Žrebčia nákaza
  • Malleus

3. IMUNODIFÚZNA METÓDA

 • Protilátky proti vírusom
  • Infekčná anémia

4. RT-PCR

 • Antigény
  • Bovinná vírusová diarrhoea
  • Modrý jazyk (Bluetongue)
  • Schmallenberg vírus


Osvedčenie o akreditácii nájdete tu.


Aktuálne požiadavky pre export k 28. 2. 2017 

  Krajina   Vyšetrenie   Metóda

  Akreditované v Unilabs Slovensko, s.r.o.

  A/N**

  Poznámka
  Turecko   BVD   PCR   A  
  BT   ELISA   A   *
  BT   PCR   A   *
  SBV   ELISA   N  
  Poľsko   BT   PCR   A  
  BT   PCR/ELISA   A   *
  Holandsko   BT   PCR   A  
  BT   PCR/ELISA   A   *
  Španielsko   BT   PCR   A  
  BT   PCR/ELISA   A   *
  BT   ELISA   A   teľatá

* Vyšetruje sa u teliat po skončení reštrikčnej zóny ešte 60 dní – približne prvých 30 dní metódou PCR a približne ďalších 30 dní metódou ELISA.
** A – áno, N – nie

BVD – bovinná vírusová hnačka
BT – Blue Tongue (katarálna horúčka)
SBV – Schmalenberg vírus